Wenzhou Chengyi Machinery Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

 

Chengyi machinery technology team has more than 10 years of mechanical manufacturing experience and professional equipment knowledge, to provide customers with reasonable and effective solutions.

 

Chengyi machinery professional technology, high quality products, meets the requirements of pharmaceutical, biological, food, daily chemical, chemical and other fields for domestic and foreign customers.

 

 

 

STRIVE TO PROVIDE OUR CUSTOMERS WITH QUALITY PRODUCTS AND BETTER SERVICES

 

New Xu Hướng Sản Phẩm
200,00 US$ - 600,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
300,00 US$ - 600,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

Sanitary valves
Sanitary valves
Sanitary pumps
Heat exchanger